ziektekostenverzekering

Vergoeding door zorgverzekeraars

Ik ben lid van de NCSV, geregistreerd: (RNCSV-255-0092)

AGB-code zorgverlener: 90038253

AGB-code praktijk: 90016805

KVK: 23086654

Wanneer u een klacht heeft, wendt u zich dan in eerste instantie tot de therapeut. Hopelijk is dat voldoende en kan de klacht naar tevredenheid worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich melden bij de beroepsvereniging (NCSV).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met licentienummer 102074B en val ik onder hun Tuchtrecht. Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (NCSV) geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. onder nummer 11605.